1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیرۀ تأمین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

صفحه 333-358
احمد جعفرنژاد؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی

3.

ارزیابی چندسطحی کارایی در صنعت بانکداری (رویکرد SBM شبکه‌ای)

صفحه 359-380
محمد زارعی محمودآبادی

4.

مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانة ترافیک شهری با شبکه‌های پتری رنگین

صفحه 381-404
خداکرم سلیمی فرد؛ مهدی انصاری

5.

مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون

صفحه 423-446
حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ علی عبادی ضیایی

6.

طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینۀ استراتژی‌ در تحلیل SWOT به‌وسیلۀ ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی‌ها

صفحه 405-422
سیدحسین سیدی؛ مقصود امیری؛ احمد یوسفی هنومرور

7.

توسعۀ شاخص بهره‌وری مالمکوئیست به‎‎کمک مبادلات هدفمند در تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 447-466
محمدرضا علیرضائی؛ محمدرضا رفیعی ثانی

8.

مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تأمین‌کننده

صفحه 467-486
ابراهیم کرمی؛ رحیم فوکردی

9.

ارائۀ مدلی برای طراحی زنجیرۀ تأمین فراورده‌های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‌ها (مطالعۀ موردی: شبکۀ انتقال خون تهران)

صفحه 487-513
جمال نهفتی کهنه؛ ابراهیم تیموری

10.

چکیده‌

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب