1.

جلو‌ه‌های تهران در دستار و گل سرخ: نقدی جغرافیایی بر پایتخت بر اساس دید خارجی

صفحه 5-32
فرزانه کریمیان؛ غزاله حاجی حسن عارضی

2.

کاربست الگوی نشانه‌شناختی ریفاتر در خوانش شعر

صفحه 33-58
مسعود آلگونه جونقانی

3.

خوانشی روان‌شناسانه از درون‌مایه داستان تابستان زاغچه بر اساس فرایند فردیت یونگ

صفحه 59-82
لیلا حر؛ احمد رضی؛ علی تسلیمی

4.

چندگونگی سازه های فاصله ای راوی از روایت در ادبیات داستانی (با تکیه بر نظریۀ شلومیث ریمون کنان)

صفحه 83-98
محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی

5.

خوانشی دلوزی-آدورنویی از دگرگونی ادبیات پسااستعماری: تقابل نظام حریم ساز نواستعماری و هویت ضداستعماری در رمان مدرن ایرلندی

صفحه 99-134
شهریار منصوری

6.

از پیرامتن به متن، بررسیِ شکافی گونه‌شناختی در سه‌گانۀ داستانی کزازی

صفحه 135-156
ایلمیرا دادور؛ سعید صادقیان

7.

خشونت علیه زنان در رمان جای خالی سلوچ و رمان گودان

صفحه 157-182
کیومرث رحمانی؛ سوبهاش کمار

8.

«موقعیت‌پذیری مجازی داستانی/حقیقی»: نگرشی نوین به خوانش ابعاد گفتمانی خود؛ بررسی رمان مردی در تاریکی اثر پال آستر

صفحه 183-202
فروغ بارانی؛ سید محمد حسینی معصوم

9.

نقد تطبیقی «فضای تعلیق» در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهری

صفحه 203-216
سارا طباطبایی

10.

تلفیق ادبیات با نقاشی به شیوة مارسل پروست مطالعة پیوند ادبیات با نقاشی در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست با تأکید بر مجلد طرف خانه‌ سوان

صفحه 217-248
مهدی پوررضائیان؛ بهروز سهیلی اصفهانی

11.

نقش عناصر پیرامتنی در توسعة دریافت و فهم متن مثنوی

صفحه 249-268
ابراهیم سلیمی کوچی

12.

مطالعه پروتزسازی گفتمانی : چرا دروغ روایتی پروتزی است؟

صفحه 269-286
یگانه توحیدلو؛ حمیدرضا شعیری

13.

روایت حلاج در آثار زرین‌کوب و ماسینیون: عینیت‌گرایی یا تخیل‌گرایی؟

صفحه 287-309
فریده علوی؛ سهیلا سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب