1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

صفحه 1-24
هاجر آذری؛ نسرین طباطبائی حصاری

3.

قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

صفحه 25-43
حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری

4.

تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

صفحه 45-65
گودرز افتخار جهرمی؛ سید علی خراسانی

5.

مطالعۀ تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

صفحه 67-84
باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان

6.

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

صفحه 85-101
رحیم پیلوار

7.

رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)

صفحه 103-129
سید محمد حسینی؛ مسعود مصطفی پور

8.

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

صفحه 131-150
فرزین دهدار

9.

مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران)

صفحه 151-177
علی رضائی

10.

حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

صفحه 179-202
نوید رهبر

11.

تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

صفحه 203-226
سیدمحمدمهدی ساداتی

12.

دستور دادرسی گروهی در حقوق انگلیس: با نگاهی به حقوق آمریکا و ایران

صفحه 227-247
علی طهماسبی

13.

بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا

صفحه 249-275
عبدالله عابدینی؛ علیرضا ابراهیم گل

14.

سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

صفحه 277-295
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

15.

دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 297-322
همایون مافی؛ سید حسن حسینی مقدم

16.

توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)

صفحه 323-342
حسن محسنی

17.

ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

صفحه 343-360
اسدالله یاوری؛ زهرا اژئر

18.

بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی

صفحه 361-384
سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی

19.

طرح مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران و پیشه وران ناشی از عمل شاگردان کارآموز در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 385-411
علیرضا یزدانیان

20.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-66


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب