1.

تأملی بر نحوه انتزاع کثیر از واحد و اتصاف واحد به کثیر

صفحه 151-166
محمد بنیانی؛ علی رحیمی

2.

جعل و وجود: بررسی دیدگاه میرداماد

صفحه 167-185
داود حسینی

3.

استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

صفحه 187-205
وحید خادم زاده

4.

غیاث‌الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود

صفحه 207-223
الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ قاسم کاکائی

5.

نظریه غایت به مثابه قرینه ای بر خودگروی روان شناختی در فلسفه صدرایی

صفحه 225-243
عبداله صلواتی

6.

دلالت سمانتیکی و دلالت تصوّری

صفحه 245-268
احمد عبادی

7.

منطق ابهری در بیان الاسرار

صفحه 269-299
مهدی عظیمی

8.

توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 301-313
سید شهریار کمالی سبزواری؛ محمد سعیدی مهر

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-21


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب