1.

کمی سازی استفاده‌های چوبی جنگل‌نشینان از جنگل‌های زاگرس در دهستان کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

صفحه 371-380
احمد بازگیر؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمد عواطفی همت

2.

بهینه سازی محیط کشت به منظور کالوس‌زایی .Taxus baccata L و .Nutt Taxus berevifolia در شرایط درون‌شیشه‌ای

صفحه 381-391
زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی

3.

پاسخ‌های فیزیولوژیک نهال‌های اقاقیا Robinia pseudoacacia L.)) به تنش خشکی

صفحه 393-400
فرشته کرد رستمی؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مصطفی خوشنویس

4.

تحمل نهال‌های اقاقیا (L. Robinia pseudoacacia) و ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به شوری

صفحه 401-408
ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ ثریا یوسف وند

5.

روند تغییرات سبزشدگی در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از سری زمانی NOAA-NDVI در دورۀ 2012-1981

صفحه 409-420
خدیجه کیاپاشا؛ علی اصغر درویش صفت؛ نصرت اله ضرغام؛ پدارام عطارد؛ مهدی نادی؛ مایکل شپمن

6.

بررسی جنگلکاری گونۀ ون (Fraxinus excelsior) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: منطقۀ دولی‌چال ماسوله، استان گیلان)

صفحه 421-430
رقیه علی زاده بنوتی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محبوبه محبی بیجارپس

7.

بررسی تأثیر آتش سوزی بر فلور و شکل زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس، کرمانشاه

صفحه 431-440
سعیده کریمی؛ حسن پوربابایی؛ یحیی خداکرمی

8.

بررسی عملکرد روش‌های گزینش متغیر در مدلسازی توان تولید رویشگاه راش شرقی

صفحه 441-449
سمیه دهقانی نژاد؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی

9.

تحلیل تغییرپذیری شاخص‌های کیفی لاشبرگ، نیتروژن معدنی، تنفس و زی‌تودة میکروبی خاک در توده‌های جنگلی دست‌کاشت

صفحه 451-460
یحی کوچ؛ محمد بیرانوند

10.

بهترین فرمول ضریب شکل برای کاج بروسیا (Pinus Brutia Ten.) در شهرستان خرم‌آباد

صفحه 461-468
عصمت اوستاخ؛ جواد سوسنی؛ بابک پیله ور؛ مهری خسروی؛ لادن پورسرتیپ؛ سارا هدایتی

11.

بررسی تأثیر مونه بندی جنگل بر دقت برآورد مشخصه های کمّی درختان با روش نمونه برداری چنددرختی در جنگل های غرب ایران (مطالعۀ موردی: دورود لرستان)

صفحه 469-478
حسین سالاروندشمسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ حسن پوربابایی

12.

برآورد زی‌تودة روی زمینی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های راداری Alos-Palsar (مطالعة موردی: شصت‌کلاته گرگان)

صفحه 479-488
مریم پورعظیمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سارا عطارچی؛ جهانگیر محمدی

13.

کاهش ارزش اقتصادی ترسیب کربن در اثر فعالیتهای بهره برداری در مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 489-498
وحید ریزوندی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری

14.

طراحی مسیر جادۀ جنگلی براساس نتایج مدل شبکۀ عصبی مصنوعی حساسیت به زمین‌لغزش (مطالعة موردی حوضة آبخیز کجور)

صفحه 499-508
رامین نقدی؛ عبدالله عباسیان؛ اسماعیل قجر

15.

آب‌گریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

صفحه 509-518
بهبود محبی؛ رامین فتحی؛ نادر بهرامی فر

16.

تأثیر نشاستة خام و کاتیونی میوة بلوط ایرانی (Quercus persica) به‌عنوان بیوپلیمری نوین برای بهبود ویژگی‌های شبکة خشک و سوسپانسیون الیاف سلولزی

صفحه 519-528
علی برادران خاکسار؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ یحیی همزه

17.

تأثیر نانوالیاف سلولز کاتیونی‌شده و نانوالیاف سلولز- نشاستۀ کاتیونی بر ویژگی‌های خمیر کاغذ باگاس

صفحه 529-537
میلاد تاجیک؛ حسین رسالتی؛ یحیی همزه؛ حسین جلالی ترشیزی؛ حسین کرمانیان؛ بهزاد کرد

18.

تأثیر پوشش کامپوزیتی ایزوله پروتئین سویا/ نانوالیاف سلولزی بر خواص مکانیکی و ممانعتی کاغذ بسته بندی

صفحه 539-548
فاطمه کلائی موخر؛ محمد آزادفلاح؛ مهدی جنوبی؛ مهدی روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب