1.

تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

صفحه 547-561
راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی

2.

مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

صفحه 563-574
فضل اله باقرزاده؛ معصومه هادیان؛ مهدی غفوری؛ آرزو آزادی

3.

ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

صفحه 575-592
ریحانه راهداربیک؛ مهدی شهبازی

4.

تأثیر بازی‌های بومی بر رشد حرکتی و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 593-606
یاسین کاظمی؛ علی حیرانی؛ قباد محرابیان

5.

روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

صفحه 607-626
نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری

6.

نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

صفحه 645-660
شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر

7.

ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

صفحه 661-681
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی

8.

آثار پاسخ وابسته به تعداد جلسات تمرین در هفته بر فاکتورهای روان‌شناختی و حافظۀ سالمندان کم‌تحرک

صفحه 683-698
فرناز ترابی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اربابی

9.

تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

صفحه 699-716
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب