1.

ارتباط توانمندسازی روان‌شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطۀ ایران

صفحه 1-23
سمیه صفری؛ علیرضا امیدی؛ نصرالله سجادی؛ محمد خبیری

2.

رابطۀ بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در دانشکده‌های تربیت بدنی (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم)

صفحه 25-36
مهناز مرادی کمره؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی

3.

بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 37-50
احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده

4.

شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران

صفحه 51-68
مرجان صفاری؛ محمد علی قره

5.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 69-85
مهرعلی همتی نژاد؛ تریسی تیلور؛ محمدحسن قلی زاده؛ رسول فرجی

6.

ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (1) در دانشگاه‌های دولتی تهران

صفحه 87-101
محمد دادرس؛ سارا کشکر؛ فاطمه فرزندی

7.

مدل ساختاری ارتباط بین خودکارامدی مربیان، خودکارامدی جسمانی و لذت‌بخشی فعالیت بدنی دانش‌آموزان از درس تربیت ‌بدنی

صفحه 103-120
جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری؛ سهیل سمیعی

8.

تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

صفحه 121-135
رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ محمد احسانی

9.

بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

صفحه 137-150
بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ محمد کوشا

10.

بررسی تأثیر درس‌پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر

صفحه 151-168
چیمن مصطفی نژاد؛ عثمان سواره؛ فاروق خاکزاد؛ زینب اکبرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب