1.

خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی

صفحه 233-254
عباس منوریان؛ داریوش محمدی؛ اصغر محمدی فاتح

2.

مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

صفحه 255-276
رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی

3.

کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

صفحه 277-298
مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین

4.

فراتحلیلی بر پژوهش‎های مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران

صفحه 299-324
علی پیران نژاد

5.

تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی

صفحه 325-348
داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی

6.

بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه

صفحه 349-372
غلام حسین نیکوکار؛ فرزانه جلالی؛ مهدیه فلاح هروی؛ بیتا مشایخی

7.

بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‎شده و حمایت سرپرست ادراک‎شده بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان

صفحه 373-391
محمدعلی شاه حسینی؛ مهرداد استیری؛ مریم السادات کشفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب