1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام

صفحه 137-154
علی ابراهیم کردلر؛ موسی جوانی قلندری

3.

تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان

صفحه 155-172
رسول برادران حسن زاده؛ عسگر پاک مرام؛ قادر حسین بابایی؛ علی فریادی بناب

4.

بررسی رابطۀ بین دو بُعد شکاکیت و بی‌طرفیِ تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس

صفحه 173-192
جواد رجبعلی زاده؛ رضا حصارزاده؛ محمد علی باقرپور

5.

بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

صفحه 193-212
نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد

6.

ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد

صفحه 213-234
سید محمود موسوی شیری؛ فاطمه پیشوا؛ حسن خلعتبری

7.

بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود

صفحه 235-252
محمد حسین قائمی؛ مصطفی تقی‌زاده

8.

تأثیر توانایی‌های مدیریت بر رابطۀ بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت

صفحه 253-267
بیتا مشایخی؛ عابد عظیمی

9.

چکیده

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب