1.

آسیابانی و بازنمایی مناسبات اجتماعی طبقات فرودست در جوامع روستایی: بررسی پدیدۀ آسیاب و آسیابانی در روستای حسن آباد ششتمد سبزوار

صفحه 375-407
جلال الدین رفیع فر؛ موسی الرضا غربی؛ محمد زرقی

2.

تأثیر سبک‌های شوخ‌طبعی بر شایستگی اجتماعی در ارتباطات بین‌فردی سازمانی

صفحه 409-429
حسین دامغانیان؛ محمد یزدانی زیارت

3.

بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

صفحه 431-454
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی

4.

بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر همدان و تعیین کننده های جامعه شناختی آن

صفحه 455-475
اسداله نقدی؛ اسماعیل بلالی؛ فریبا محمدرضایی

5.

بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران (مطالعه موردی: رفتار انتخاباتی زنان شهر رشت در انتخابات ریاست جمهوری ایران دوره های دهم ویازدهم، سال های 1388 و 1392)

صفحه 477-499
سعید اسلامی؛ غلامرضا صائبی

6.

مطالعۀ سیاست‌های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعۀ موردی: برنامه‌های چهارم و پنجم توسعۀ کشور)

صفحه 501-527
حسین ایمانی جاجرمی؛ حمیده دباغی

7.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری دختران (مطالعة موردی: دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز)

صفحه 529-550
شهناز صداقت زادگان؛ پوران امیدوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب