1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران

صفحه 1-20
زهرا پیشگاهی فرد؛ سید محمد حسینی؛ سید علی حسینی

3.

بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان)

صفحه 21-32
کرامت اله زیاری؛ حسین رفیعی مهر

4.

مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS

صفحه 33-46
احمد پور احمد؛ مجید شادمان رودپشتی؛ سیروس حسن پور؛ امیر شهرابی فراهانی؛ خدر فرجی راد

5.

ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان

صفحه 47-62
براتعلی خاکپور؛ ایوب معروفی؛ بایزید شریفی؛ واحد احمدتوزه؛ هادی سلیمانی

6.

ارزیابی رابطة بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعة موردی: محله های خیرآباد و عیش آباد شهر یزد)

صفحه 63-80
صفر قائدرحمتی؛ صدیقه جمشیدی

7.

تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند)

صفحه 81-95
سعید رضا اکبریان رونیزی؛ محمدرضا رضوانی

8.

بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی)

صفحه 97-117
صبا خراسانی مقدم؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی

9.

مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها (نمونه موردی: شهر اسلامشهر و روستای شاطره)

صفحه 119-129
علی نوری کرمانی؛ نغمه محمدپورلیما؛ فرشید عالیزاد میناآباد

10.

فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران)

صفحه 131-141
محمد جواد مهدوی نژاد؛ مائده پورفتح اله

11.

بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 143-157
مجتبی امیری؛ شهناز نوروزی؛ علیرضا نجاری

12.

جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران)

صفحه 159-176
فرزانه ساسان پور؛ محمد سلیمانی؛ پرویز ضیائیان؛ زهرا دلفان آذری

13.

ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس)

صفحه 177-192
محمد سلمانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد ناظمی؛ حسن اروجی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-29


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب