1.

تحلیل آثار محیط‌زیستی طرح‌های سدسازی برای تعیین گزینۀ منتخب (مطالعۀ موردی: سد و نیروگاه کلات)

صفحه 721-743
فائزه ترکیانفر؛ امیرحسین صادقپور؛ مهناز میرنوروزی

2.

باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) پایش‌گر آلودگی فلزات سمی در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا

صفحه 745-755
فرناز شیبانی فر؛ میر مهرداد میرسنجری

3.

ارزیابی پتانسیل احیای پوشش گیاهی در باطله‌های معدنی زغال‌سنگ (مطالعۀ موردی: معادن منطقۀ کارمزد سوادکوه، استان مازندران)

صفحه 757-770
ناطق لشگری؛ جمشید قربانی؛ سید حسن زالی؛ قربان وهاب زاده

4.

بررسی میزان و جهت تغییرات پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت‌شدۀ گشت رودخان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 771-781
محمد پناهنده؛ حبیب فتحی دخت

5.

موقعیت رودباد جبهه‌قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و شار رطوبت ترازهای پایین غرب ایران

صفحه 783-798
رشید سعید آبادی؛ شعیب آب خرابات؛ محمد سعید نجفی

6.

مدل‌سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقۀ جنوب تهران (مطالعۀ موردی: کارخانۀ سیمان تهران) با مدل AERMOD

صفحه 799-814
علی اکبر شمسی پور؛ الهام اشرفی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ خسرو اشرفی

7.

مدل‌سازی تغییرات غلظت هیدروکربن‌های نفتی در عمق‌های گوناگون خاک آلوده طی فرایند گیاه‌پالایی با استفاده از منطق فازی

صفحه 815-825
فریدا ایرجی آسیابادی؛ سید احمد میرباقری؛ علی اصغر بسالت پور

8.

ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی ریشۀ زرشک در حذف کروم از محیط آبی (مطالعۀ موردی: منابع آب زیرزمینی بیرجند)

صفحه 827-840
علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار

9.

تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب

صفحه 841-854
سعید اسکندری؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ مجید بغدادی؛ بهنوش امین زاده

10.

بررسی پارامترهای مؤثر بر سیستم الکتروفنتون با الکترودهای فولاد زنگ‌نزن و گرافیت در حذف رنگزای اسید اورانژ 7 از فاضلاب سنتزی

صفحه 855-865
محمد قالبی زاده؛ بیتا آیتی

11.

بررسی معادلات سینتیک حذف بیولوژیکی سرب از فاضلاب صنعتی با استفاده از گیاهان آبزی بومی خوزستان

صفحه 867-878
سعید طاهری قناد؛ علی افروس

12.

بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

صفحه 879-886
مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی

13.

آلودگی رسوبات رودخانه‌ای دانه‌بندی‌شده به فلزات سنگین مطالعۀ موردی:رودخانۀ سفیدرود

صفحه 887-908
علی وثوق؛ محسن سعیدی؛ راضیه لک

14.

بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

صفحه 909-921
اکبر باغوند؛ رحیم نصیرزاده؛ محمد علی عبدلی؛ علی وثوق

15.

تعیین مناطق آسیب‌پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش جنگل تصادفی

صفحه 923-942
حسین نوروزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری

16.

سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

صفحه 943-964
منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی

17.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-50


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب