1.

ارزیابی خصوصیات عملکردی آبپاش‌های اسپری مجهز به پدهای انحراف مختلف

صفحه 1-17
حبیب صیادی؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا

2.

ارزیابی تحمل به خشکی به‌منظور افزایش بهره‌وری مصرف آب در بزرک

صفحه 19-32
پروانه عسگری نیا؛ آقا فخر میرلوحی؛ قدرت الله سعیدی؛ مهدی قیصری؛ علی اکبر محمدی میریک؛ وحیده سادات رضوی

3.

برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک‌جزئی و دو‌جزئی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در اقلیم نیمه‌خشک

صفحه 33-43
هوشنگ قمرنیا؛ سجاد امیری؛ محمود خرمی وفا

4.

اشتقاق توابع انتقالی برای تخمین پارامتر های معادلۀ نمایی دوگانۀ منحنی مشخصۀ آبِ خاک

صفحه 45-57
مجید هماپور گورابجیری؛ علی رسول زاده

5.

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن در شرایط گلدانی بر برخی خصوصیات گیاه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. Cv. selva)

صفحه 59-72
داود اکبری نودهی

6.

مدلسازی نوسان‌های ماهانۀ آب زیرزمینی به‌ وسیلۀ تبدیل موجک و شبکۀ عصبی پویا

صفحه 73-87
طاهر رجایی؛ هادی ابراهیمی

7.

ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی

صفحه 89-104
افشین خرسند؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ علی شهیدی

8.

ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب و خاک با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه‌ریزی و تکنیک ارزیابی چندمعیاره

صفحه 105-122
بهنام آبابایی؛ فرهاد میرازیی؛ تیمور سهرابی؛ هادی رمضانی اعتدالی

9.

تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا

صفحه 123-136
اکرم سیفی؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ منوچهر ترابی

10.

مقایسۀ عملکرد حال حاضر شبکۀ آبیاری و زهکشی ورامین با سناریوی شب‌خاموشی

صفحه 137-147
میناسادات سیدجواد؛ محمود مشعل

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.