1.

بررسی نقش برنامه‌ریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به‌روش کیفی مطالعة موردی: روستای لزور

صفحه 467-488
بهروز قرنی آرانی

2.

عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران

صفحه 489-516
لیدا شرفی؛ حسین آگهی؛ خدیجه مرادی

3.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح خروج دام از جنگل مطالعة موردی: مهاجران روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان

صفحه 517-540
محمد فاضلی؛ محمدجواد محمدی پارسا

4.

سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزله مطالعة موردی: دهستان ‌گشت، شهرستان سراوان

صفحه 541-564
حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ اسلام رئیسی

5.

بررسی مشارکت اجتماعی – اقتصادی شاغلان اداری ماندگار در روستاهای شهرستان هامون

صفحه 565-588
محمودرضا میرلطفی؛ محمودعلی خسروی

6.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی سد سلیمان‌شاه سنقر بر روستاهای تحت پوشش شبکۀ آبیاری و زهکشی سد

صفحه 589-610
افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک زاده

7.

شناسایی روش‌های بومی مدیریت خشکسالی مطالعة موردی: شهرستان سرپل ذهاب

صفحه 611-638
مصیب غلامی؛ امیر حسین علی بیگی

8.

تحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مطالعة موردی: مناطق در معرض خشکسالی استان اصفهان

صفحه 639-662
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید محمد موسوی؛ مهدی پورطاهری؛ منوچهر فرج زاده اصل

9.

وضعیت‌سنجی و اولویت‌بندی شاخص‌‌های توسعة پایدار در مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

صفحه 663-690
فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوند

10.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای زراعی با تأکید بر رفتار کشاورزان سیستان

صفحه 691-704
محمد حسین کریم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب