1.

«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

صفحه 1-16
لعیا جنیدی؛ صادق شریعتی‏نسب

2.

تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

صفحه 17-35
سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

3.

«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»

صفحه 37-53
مهدی حسن‌زاده

4.

تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو

صفحه 55-72
مصطفی سروی مقدم

5.

بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

صفحه 73-92
روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

6.

مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی

صفحه 93-111
مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی؛ حسین علمی

7.

آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات

صفحه 113-131
محمود صادقی؛ حامد نجفی؛ مهسا مدنی

8.

شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

صفحه 133-152
محمود کاظمی؛ اسعد انورعارف

9.

اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل

صفحه 155-171
الهام امین زاده؛ مسعود علیزاده

10.

تحول رویکرد «رویه قضایی» بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی

صفحه 173-192
عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان

11.

جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان

صفحه 195-213
محمد آشوری؛ شادی عظیم زاده

12.

مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری

صفحه 215-234
الهام حیدری؛ محمدجواد فتحی

13.

بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری

صفحه 235-250
عاطفه عباسی؛ عباس منصورآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب