1.

تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

صفحه 5-25
زهرا استیری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ الهه حجازی؛ رزا رهاوی؛ علی چشمی

2.

تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری

صفحه 27-40
احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ امیر عباسقلی پور؛ نفیسه کارشناس نجف آبادی؛ سعید سهیلی پور

3.

بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر

صفحه 41-59
سمانه ایمانی پور؛ پروانه شفیع نیا؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ احمد قطبی ورزنه

4.

درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران

صفحه 61-77
سیده وحیده حسینی؛ منیره انوشه؛ عباس عباس زاده؛ محمد احسانی

5.

تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی : رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی

صفحه 79-102
سیدکاوس صالحی؛ داود حومینیان؛ مهدی ضرغامی؛ صادق ستاری فرد

6.

مقایسة برنامة حرکتی اسپارک با برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان 6 تا 8 ساله

صفحه 103-118
حکیمه اکبری

7.

تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم

صفحه 119-133
امیر شریعتی؛ جمال فاضل کلخوران

8.

مقایسة رشد حرکتی کودکان 6-3 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشددنور II

صفحه 135-149
هاجر جهادیان سروستانی؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب