1.

آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

صفحه 5-16
محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر

2.

سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو

صفحه 17-28
نینا خلیقی؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدرضا بمانیان

3.

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب دیده

صفحه 29-40
بهناز امین زاده؛ راضیه رضابیگی ثانی

4.

ادراک در معماری مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان

صفحه 41-48
ریحانه بهبودی

5.

تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت

صفحه 49-60
حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی

6.

معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر

صفحه 61-70
عاطفه کرباسی

7.

بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه‌های ایران)

صفحه 71-80
سعید حقیر؛ یلدا شوهانی زاد

8.

بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان

صفحه 81-90
محسن طبسی؛ فهیمه فاضل نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب