1.

جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین

محمدرضا بختیاری؛ فرزانه عزیرمحسنی؛ افسانه رجبی؛ پونه خلیل‌زاده؛ سعید میردامادی؛ مسعود فلاح پور؛ مهران کیانی‌راد

2.

اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6

حوری سپهری؛ ساطین صالحی؛ یاسمن رسولی

3.

اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم

فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم‌زاده

4.

اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA

محمد علی آموزگار؛ فریدون ملک زاده

5.

طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌

هدایت‌ اله‌ قورچیان؛ نعمت‌اله‌ دوستی

6.

آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور

ساطین صالحی؛ حوری سپهری؛ سیدشهاب الدین صدر؛ یاسمن رسولی

7.

اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران

وحید لطفی گورچین قلعه؛ ناصر آق؛ حوری سپهری

8.

بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت

حمزه امیری؛ دکتر حمید فهیمی

9.

بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت

پیام بهزادی؛ ساسان رضایی؛ محمدرضا خرمی‌زاده؛ الهام بهزادی؛ مسعود امامی

10.

ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین

اشرف الدین سخن‌سنج؛ حکمت علیخانی؛ مسعود میرمعصومی

11.

تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

لیلی صمدی؛ بهروز شاهسون بهبودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب