1.

بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان گیلان

مصطفی حسن پور مقدم کردمحله؛ مهریار صد الاشرافی

2.

رابطه بین کیفیت آرد وزیر واحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در گندم

عبدالمجید رضایی

3.

بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس

یحیی امام؛ عنایت اله تفضیلی؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه

4.

بررسی اثرات نوع پایه بر روی تولید اتیلن ‘ اندازه ‘ شکل و برخی از صفات کیفی میوه سیب رددلیشس در مراحل مختلف رشد تازمان برداشت.

مصباح بابالار؛ محسن پیرمرادیان

5.

نقش آموزشهای ترویجی درافزایش تولید وگسترش کارگاههای پرورش ماهی در گیلان

محمد تقی شریعتی؛ ایرج ملک محمدی

6.

لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده

7.

بررسی اثر کاهش شدت نور بر روی رشد ونمو ذرت

غلامرضا زهتابیان

8.

وضعیت بیماری باکتریائی آتشک روی درختان میوه د رمنطقه کرج 1374-1368

زهرا ذاکری؛ بهرام شریفی نبی

9.

بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور

ابوالقاسم گلیان؛ محمد سالار معینی

10.

مبارزه بیولوژیک با جدا شده هایی از قارچها ی آنتاگونیست علیه Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه لوبیا

عیدی بازگیر؛ محمود اخوت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب