1.

ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود

صابر شاهویی؛ حسینقلی رفاهی

2.

طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها

رضا علیمردانی؛ مسعود شهربانونژاد؛ علیمحمد برقعی

3.

تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک

بهرام بانی نسب؛ مجید راحمی

4.

اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها

نصرت اله طاهر پوردری؛ علی نیکخواه؛ منوچهر منعم؛ ناصرکاشانیان

5.

بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله

منصوری؛ محمدرضا احمدی

6.

آثار ناشی از مصرف روغن پالم در لیپید انسان

سید حسین میر نظامی ضیابری

7.

اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی

دکتر مه لقا قربانلی؛ دکتر رضا حیدری؛ دکتر مجید نوجوان؛ مهندس طیبه فربودنیا

8.

تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro

علی ایمانی؛ علیرضا طلایی

9.

بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی

سید فرهاد موسوی؛ علی بصیرپور؛ بهروز مصطفی زاده

10.

بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیک خواه

11.

روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند

منوچهر حامدی؛ رسول مطهری

12.

ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد

حسن رحیمی؛ سیاوش تاتلاری؛ امیر پویان نژاد هاشمی

13.

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی

14.

اثر اتفن و CCC بر کیفیت نهالهای بذری گوجه فرنگی رقم های ارلی اورباناورد کلود

علی اکبر رامین

15.

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

علی نیکخواه؛ محمدحسن نسری فتحی؛ غلامعلی نهضتی

16.

تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی

جوادترکمانی

17.

ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

محمداسماعیل اسدی؛ حسین فرداد

18.

ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس

علیمراد قنبری؛ منوچهر مفتون؛ نجف علی کریمیان

19.

تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی

بهروز ابول پور

20.

بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت

سید محسن حسام زاده حجازی؛ حسن زینالی؛ ابوالقاسم حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب