1.

کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی «چنگوله» استان ایلام

صفحه 277-288
حسین ارزانی؛ مهدی معمری؛ جواد معتمدی؛ ﻣﺎﺷﺎاﷲ محمد پور

2.

تاثیر قرق کوتاه مدت و بارندگی بر پوشش مرتعی منطقه احمد آباد زنجان

صفحه 289-299
فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی

3.

کارآیی انتگرال‌های فازی در انبوهش معیارهای به کار رفته در ارزیابی تناسب اراضی (بررسی موردی: دشت سیلاخور شهرستان دورود، استان لرستان)

صفحه 301-314
علیرضا امیریان‌چکان؛ فریدون سرمدیان؛ احمد حیدری؛ محمود امید؛ جهانگرد محمدی؛ ایناکو اده

4.

بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزة آبخیز دریاچه ارومیه

صفحه 315-328
مهدی تیموری؛ علی فتح‌زاده

5.

بررسی کارایی روش‌های مختلف در بازسازی داده‌های هیدرومتری (بررسی موردی: حوزة آبخیز سفیدرود)

صفحه 329-340
حجت‌ا... جلیلیان؛ قباد رستمی‌زاد؛ صالح آرخی

6.

پیش‌بینی سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره غیرخطی (مطالعه موردی: طالقان)

صفحه 341-349
مریم خسروی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ محسن محسنی ساروی

7.

تأثیر تغییر ارتفاع پرواز و قدرت تفکیک مکانی عکس های هوایی در برآورد درصد تاج پوشش مراتع بوته زار

صفحه 351-359
ملوک رویان؛ عادل سپهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

8.

طبقه‌بندی و رسته‌بندی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک (بررسی موردی: مراتع منطقة نیر استان یزد)

صفحه 361-378
محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ مسعود یوسفی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مرجان شفیع‌زاده نصرآبادی

9.

ارزیابی تجدیدپذیری و تغییر حجم آبخوان به کمک تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک، هیدروژئولوژیک و ردیاب های شیمیایی (بررسی موردی: حوزة آبخیز هشتگرد)

صفحه 379-393
فرود شریفی

10.

پهنه‌بندی پتانسیل خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و رگرسیون چند متغیره (MR) (مطالعه موردی: سراب حوضه کارون شمالی)

صفحه 395-409
کورش شیرانی؛ محمدرضا حاجی هاشمی جزی؛ سیدعلی نیک‌نژاد؛ سلیمان رخشا

11.

بررسی توان جابجایی ماسه‌های بادی در دشت کاشان

صفحه 411-422
طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی

12.

توانایی داده‌های دبی جریان و رسوب معلق در برآورد غلظت فسفر (بررسی موردی: حوزة آبخیز کجور)

صفحه 423-432
حمزه نور؛ سیدخلاق میرنیا؛ ملیحه سادات ظریف‌معظم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب