1.

برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

حسین سبحانی؛ اسلام محمدی گیگلو

2.

تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان)

امیر حسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای؛ علی کرامت زاده

3.

ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

محمود متوسلی؛ محمد قاسمی

4.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران

ابوالقاسم مهدوی؛ احمد میدری

5.

مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری

محمد حسین پور کاظمی؛ امیر افسر؛ بیژن نهاوندی

6.

آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟

غلامرضا کشاورز حداد؛ امید مهدوی

7.

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

اسماعیل ابونوری؛ اسماعیل اسناوندی

8.

برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

رحمان سعادت؛ کاظم یاوری

9.

سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی

10.

ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی

11.

مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی

محمدرضا مشکانی؛ علی فخاری

12.

عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب