1.

تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله

صفحه 5-21
کیوان ملانوروزی؛ حسن خلجی؛ محمود شیخ؛ حکیمه اکبری

2.

تأثیر انگیختگی (با ارائۀ مؤلفه‌های انگیزشی تماشاگر و موسیقی) بر اجرا و یادگیری یک مهارت مداوم (دریبل بسکتبال)

صفحه 23-42
فرناز ترابی؛ محمود شیخ؛ علی محمد صفانیا

3.

مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

صفحه 43-55
علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی

4.

نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

صفحه 57-79
احمد رحمانی؛ جواد صالحی؛ مریم آذرشین؛ طیبه بخشی نیا

5.

نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

صفحه 81-101
مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

6.

کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال

صفحه 103-128
امیر وزینی طاهر؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

7.

بررسی آثار کم تحرکی بر جنبه های روانی (عزت نفس) و جسمانی (تودة چربی بدن) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه تهران

صفحه 129-145
جمال فاضل؛ امیر عباسقلی پور؛ نیما قره داغی

8.

تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی

صفحه 147-164
فاطمه پورشکوری شارمی؛ احمدرضا موحدی؛ احمد عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب