1.

تجزیه و تحلیل ریسک‌های فیزیکی سد بالارود خوزستان در مرحلة ساختمانی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه

صفحه 25-38
سید‌علی جوزی؛ سید‌محسن حسینی؛ علیرضا خیاط‌زاده؛ مهرنوش طبیب‌شوشتری

2.

بررسی منحنی فضایی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق)

صفحه 1-14
حسین میرشجاعیان حسینی؛ فرهاد رهبر

3.

استفاده از متریک اندازه مؤثر شبکه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش‌های جنگلی محدودة اثر جاده در پارک ملی گلستان

صفحه 15-20
لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم

4.

تعیین گونه‌های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته‌بندی

صفحه 21-28
محمدرضا طاطیان؛ علیرضا ذبیحی

5.

مدل‌سازی ارتباط کاربری- پوشش اراضی و حرارت سطح زمین، با استفاده از داده‌های سنجندة ASTER

صفحه 37-42
پیمان ملک‌پور؛ محمد طالعی

6.

مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

صفحه 43-52
مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی

7.

تجزیه وتحلیل ریسک‌های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش TOPSIS

صفحه 53-66
سید‌علی جوزی؛ شبنم صفاریان

8.

تحلیل مقایسه‌ای قواعد محیط زیستی برای توزیع کاربری‌های شهری مطالعه‌های موردی: امریکا، بریتانیا، کانادا و ایران

صفحه 67-80
زینب یگانه کیا؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری

9.

تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر کیفیت آب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

صفحه 81-86
علی سلاجقه؛ سمانه رضوی‌زاده؛ نعمت الله خراسانی؛ مینا حمیدی‌فر؛ سوسن سلاجقه

10.

طراحی پایدار فضاهای گردشگری کوهستانی (مطالعه موردی: پارک طبیعت کوهسار تهران)

صفحه 87-96
علیرضا میکاییلی تبریزی؛ شهرزاد مهرمند

11.

حذف منگنز از محیط آبی با زئولیت طبیعی و سدیمی شده

صفحه 97-104
عادل اصفهانی؛ زمان شامحمدی حیدری

12.

مطالعة عوامل کنترل‌کنندة شوری در آبخوان آبرفتی دشت مند، استان بوشهر

محسن رضائی

13.

استفاده از مشخصه‌های مرفولوژیکی در رودخانه‌های دایمی برای تعیین حداقل نیاز آبی محیط اکولوژیکی

صفحه 117-128
علیرضا شکوهی؛ یانگ هانگ

14.

تخمین نیترات آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و اثر تفکیک داده‌ها بر دقت پیش‌بینی

صفحه 129-140
حمید زارع ‌ابیانه؛ مریم بیات ‌ورکشی؛ سمیرا اخوان؛ محمد محمدی

15.

مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

صفحه 141-148
معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی

16.

ارزیابی و مقایسه توانایی باکتری‌‌‌های سودوموناس بومی منطقة خورموسی در حذف ترکیبات آروماتیک حلقوی

صفحه 149-158
علیرضا صفاهیه؛ فاطمه موجودی؛ حسین ذوالقرنین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب