1.

اصل "واق" در نقاشی ایران

صفحه 5-14
یعقوب آژند

2.

تاثیر تصویر سیمرغ ساسانی بر روی هنر اسلامی، بیزانس و مسیحی

صفحه 15-24
علیرضا طاهری

3.

سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

صفحه 25-32
زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری

4.

الگوهای فراز و فرود در آفرینش هنری

صفحه 45-54
معصومه محمدزاده

5.

زمینه‌های ساخت‌گرایی در آثار "لازلو موهولی‌ناگی" (نقاش، طراح، عکاس، حجم‌ساز، فیلم‌ساز، معلم و نویسنده مجار)

صفحه 55-64
زهرا رهبرنیا؛ فاطمه مخمر

6.

نمود بصری انرژی حروف فارسی

صفحه 65-76
طیبه لیل نهاری

7.

نمادشناسی حاکمیت عنصر بیگانه بر قوم ایرانی در نگارههایی از شاهنامهی شاه تهماسب با تکیه بر آراء کارل گوستاو یونگ

صفحه 77-86
منیره حجتی سعیدی

8.

مطالعه تطبیقی آرایش ریش افراد در نقوش برجسته تخت‌جمشید با توجه به جایگاه اجتماعی

صفحه 97-104
اعظم صفی پور

9.

طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

صفحه 97-104
یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی

10.

هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

صفحه 105-116
علی فرجی؛ رضا گنجوی

11.

ترجمه احساسات کاربران به خصوصیات محصول در طراحی (مطالعه موردی: ساعت مچی زنانه)

صفحه 117-126
ناتا طلوعی؛ نرگس النچری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب