1.

سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاکها با استفاده از روش تترافنیل بران سدیم

کریم شهبازی؛ کامبیز بازرگان

2.

اثربخشی زراعی سنگ فسفات آسفوردی جزئی اسیدی شده بر روی گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیر آهکی

عبداللطیف قلی زاده؛ شیرمحمد معز اردلان؛ محمدمهدی طهرانی؛ حسین میرسید حسینی؛ نجفعلی کریمیان

3.

بررسی قابلیت داده‌های سنجنده LISS_III جهت تهیه نقشه خاک‌های تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین

مارال خدادادی؛ محمد صادقی؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اکبر نوروزی؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان

4.

بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب

مرجان روستایی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

5.

بررسی اثرات ازتوباکترکروکوکوم و قارچ میکوریزی در سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704)

محسن امیرآبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ محسن برجی

6.

تأثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)

مجید دانش؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی

7.

اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر

8.

اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا

امیر گرد نوشهری؛ محمدحسین امید؛ صلاح کوچک زاده

9.

بررسی رفتار تورمی- انقباضی یک خاک متورم شونده

بیژن پارسائی؛ علی رئیسی استبرق؛ مجید مرادی

10.

تحلیل احتمالاتی شدت- مدت خشکسالی در استان تهران با استفاده از توابع مفصل

مهدی امیدی؛ محسن محمدزاده؛ سعید مرید

11.

عوامل موثر بر شکل‌گیری خندق در زیر حوضه‌های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

امیر رئیسی نشاط؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

12.

اثر شدت زهکشی در دوره‌های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان)

آرش فرزام صفت؛ مسعود پارسی نژاد؛ محمدرضا یزدانی؛ جعفر شریعتمداری؛ حمیده نوری؛ سیدفرهاد موسوی؛ فرید اجلالی

13.

بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف

حسین بشارتی؛ سیداحمد سادات نوری؛ امیربردیا نیکنیایی؛ حمید ایران نژاد؛ علی اکبری؛ علیرضا فلاح نصرت آبادی

14.

مقایسه مدل‌های نسبی و توازن جرمی در برآورد فرسایش و رسوب به روش رادیونوکلئوید سزیم-137 در منطقه اردل چهارمحال و بختیاری

فریده عباس زاده افشار؛ شمس اله ایوبی؛ احمد جلالیان؛ حسین خلقی؛ فرید اصغری زاده

15.

تأثیر نوع و مقدار کود آلی بر عملکرد دانه و غلظت عناصر غذایی برگ سه رقم سویا (Glycine max (L.) Merr)

آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب