1.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش‌بینی‌های تورم

محمد اخباری

2.

اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی

حمید رضا ایزدی؛ مریم ایزدی

3.

ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

رضا تهرانی؛ مصطفی گودرزی؛ هادی مرادی

4.

رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران

ابراهیم حیدری

5.

بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم

حسن درگاهی؛ رضا انصاری

6.

بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی

مجید دلاوری؛ اسماء کریمی کیا

7.

رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

8.

بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری

9.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی

10.

بررسی اثر مالیات‏ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351)

الیاس نادران؛ حسن صدیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب