1.

جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت

مرتضی حسینی

2.

تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار

علی اصغر حمیدی؛ کوروش شفیعی

3.

استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن

علی حقیقی اصل؛ اکبر شاهسوند؛ محمدرضا قربانی

4.

بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی

5.

تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

حمیدرضا شاهوردی؛ منوچهر حقیقی؛ کاظم فولادی

6.

تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال

محمدرضا طلاقت؛ عبدالحسین جهانمیری

7.

توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا

8.

بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ محمد قنادی

9.

بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور

10.

بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

هما کشاورزی شیرازی؛ ایوب ترکیان؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی

11.

بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار

محمدمهدی منتظر رحمتی؛ سیدجابر صفدری؛ حسین اخگری

12.

مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای

محمدمهدی منتظر رحمتی؛ سیدحسین قافله باشی

13.

بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی

زهرا منصورپور؛ شهره فاطمی؛ علیرضا خانچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب