1.

تحلیلهای هزینه- فایده و اثر گلخانه ای سوختهای فسیلی

دکتر ایران غازی

2.

دیدگاههای توسعة جهانگردی در نظام جمهوری اسلامی ایران

احمد پور احمد

3.

اثر حرکات آب دریای عمان در تشکیل و تکامل تالابهای جزر و مدّی

دکتر مجتبی یمانی

4.

روند مهاجرت در توسعة شهرکهای قشقائی نشین در اطراف شهرهای استان فارس و اصفهان

دکتر مهدی قرخلو

5.

بررسی کارکردهای شهرهای کوچک در توسعة منطقه ای (مورد: خوزستان)

دکتر زهره فنی

6.

طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیّره

حسن حیدری؛ دکتر بهلول علیجانی

7.

مطالعة تطبیقی تغییرات اقلیمی با تغییرات ژئومرفولوژی معاصر «مورد ایران»

دکتر ابراهیم مقیمی

8.

پژوهشی در توسعه و مشارکت در روستاهای برگزیدة استان آذربایجان شرقی

علی شکوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب