1.

تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

محمد امیری اردکانی؛ غلامحسین زمانی

2.

اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L)

معصومه معمار مشرفی؛ احمد خلیقی؛ علیرضا طلایی

3.

اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.)

یحیی امام؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

4.

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی

ابوالقاسم گلیان؛ قدرت الله میرزاده

5.

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری

جواد ترکمانی؛ محمد قربانی

6.

بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی

احمد زارع شحنه؛ سید عباس رأفت؛ حمید رضا انصاری رنانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی

7.

اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم

کاظم پوستینی؛ مجتبی یوسفی راد

8.

ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

تیمور سهرابی؛ فرزاد اکرام نیا؛ مهدی میراب زاده

9.

بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

رسول پیرمحمدی؛ محمود شیوازاد؛ علی اکبر یوسف حکیمی

10.

بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی

پرویز جامعی؛ جمال فیاضی؛ علی نیکخواه

11.

بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

حسن رحیمی؛ امیر پویان نژاد هاشمی

12.

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

13.

تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب

محمد حسین رئوفت؛ حمید مشهدی میغانی

14.

بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR

زریر سعیدی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سیروس عبدمیشانی؛ غلامعباس عبداللهی؛ خلیل طالبی

15.

بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران

الهام احمدی؛ غلامحسین وثوقی؛ مسعود اربابی

16.

بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae

اسدالله میرکریمی

17.

تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای)

صلاح کوچک زاده؛ محمد جواد منعم؛ شهرام کسب دوز

18.

تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته

سید عطاء ا... سیادت؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ مصطفی ولی زاده؛ سعید صادق زاده حمایتی

19.

عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم

محمدرضا قنادها

20.

آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

ایرج ملک محمدی؛ جوادزاد؛ علی اسدی؛ حشمت الله سعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب