1.

تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن

اشرف‌الدین سخن‌سنج؛ ناهیدکرامت

2.

پاسخ متفاوت موشهای Balb/c به مورفین و نالوکسان روی گلوکز خون

حمیدرضا مؤمنی؛ دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

3.

مورفولوژی و موقعیت نورونهای هسته مزانسفالیک رافه در موشهای‌صحرایی(Rat)- متدگلژی

سیمین فاضلی پور؛ ژیلا بهزادی

4.

بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک

جواد حامدی

5.

بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران

مریم استادشریف؛ عزت‌اله کیهانی؛ بهروز شاهسون بهبودی؛ داریوش مینایی تهرانی

6.

اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی (Generalized Almansi's Theorem)

اسد ا… نورزاد؛ مرتضی اسکندری قادی

7.

حل عددی معادلات انتگرالی فردهولم نوع دوم به روش چند شبکه‌ای

غلامحسین ارجائی؛ مجید حسن زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب