1.

ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

دکتر موسی توسلی؛ دکتر شهرام جوادی؛ دکتر مجتبی هادیان

2.

ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر عباس گرامی؛ دکتر رسول واعظ ترشیزی؛ داریوش علیپور

3.

به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور

دکتر رضا قنبرپور ممقانی؛ دکتر سید علی پوربخش؛ دکتر حسن تاج بخش

4.

انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ سعید مجرد خانقاه؛ دکتر شهرام جمشیدی

5.

سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر رامک یحیی رعیت

6.

اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر بهنام مشکی؛ دکتر سعید مستوفی

7.

کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ

دکتر عباس وشکینی؛ دکتر سعید امانپور؛ دکتر داود شریفی

8.

اثر درمان جراحی جراحات رکتوواژینا بر روی باروری گاو شیری

دکتر مهران فرهودی مقدم؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر محمود بلورچی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

9.

اندازه گیری هموگلوبین A1C در سگهای به ظاهر سالم نژاد شینلو

دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر سعید بکائی؛ دکتر ابراهیم جوان آملی؛ ملیحه عباسعلی پور کبیره

10.

سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس

دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی

11.

تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین

دکتر محمود بلورچی؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی؛ دکتر علی اصغر مقدم

12.

مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

دکتر سید محمدمهدی کیایی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر مهرداد مدیرصانعی؛ دکتر رضا رحیمی؛ دکتر رضا عارف پژوهی

13.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

دکتر علی مجابی؛ دکتر مهرداد عامری؛ دکتر تابنده شریعتی

14.

مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری )

حسین مصطفوی؛ دکتر رجب محمدنظر؛ دکتر محمدرضا کلباسی؛ دکتر مهدی سلطانی

15.

اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

دکتر سیمین فاضلی پور؛ دکتر زهرا طوطیان

16.

بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر خسرو لاله زاری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر آریابدیعی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

17.

مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر رضا امید بیگی؛ دکتر سهراب رضوانی؛ دکتر محمدرضا مهرابی؛ حسین چیت ساز

18.

کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر علیرضا خسروی

19.

اثرات متقابل غلظتهای مختلف سرم جنین گاو با کافئین یا هپارین بر باروری تخمکهای گاو و ایجاد پلی اسپرمی

دکتر پرویز تاجیک

20.

ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی

دکتر سید محمد مهدی کیایی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر محسن فرخوی؛ دکتر غلامحسین حبیبی

21.

مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی

22.

اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش

دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ دکتر علی نیکخواه؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی؛ دکتر سید احمد میرهادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب