1.

بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود

دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مسعود قربانپور؛ دکتر مسعود رضا صیفی آباد شاپوری

2.

مطالعه مقایسه ای تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد وتازه گوسفند

دکترنوردهر رکنی؛ دکترمهران رضائی مجاز؛ دکتر سعید بکائی

3.

اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ

دکتر علی اصغر پورمیرزا

4.

مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد

نیمچه های گوشتی؛ دکترابوالفضل کامکار؛ دکتر مهران رضایی مجاز؛ مهندس نوروز علی پژمند

5.

تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر رضا محمدی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس محمدرضا ملاصالحی؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان

6.

ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ

دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر اسماعیل فلاح؛ دکتر شهرام جمشیدی؛ هماحجاران

7.

جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا

دکتر حسین کیوانی امینه؛ دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

8.

مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی

صحرایی دیابتی؛ دکتر غلامعلی جلودار؛ دکتر سعید نظیفی

9.

ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو

10.

بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی

دکتر حبیب اله دادرس؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر سید محمد ظاهر صفدری

11.

مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن

دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر یزدان حمزوی؛ دکتر اسماعیل فلاح؛ ذبیح الله زراعی

12.

ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ

دکتر داود شریفی؛ دکتر سید حسین مرجانمهر

13.

جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی

14.

مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور

15.

تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

دکتر علی اصغر بهاری؛ دکتر عبدالعلی چاله چاله؛ دکتر حمید راهی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پور کبیره

16.

ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب

دکتر اسدالله کریمان

17.

بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر روحانی کارگر مؤخر؛ دکتر مسعود روحانی

18.

گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر حمیدرضا حداد زاده؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر سعید مستوفی

19.

مقایسه القای بیهوشی به دو روش ورید یو داخل استخوانی توسط ترکیب دیازپام- استیل پرومازین – کتامین درسگ

دکتر محمدرضا صدیقی؛ دکتر سیف الله دهقانی

20.

بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر عبدالحمید حسنی طباطبائی

21.

بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر عبدالحمید حسنی طباطبائی

22.

بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری

دکتر فیروز فدایی فرد؛ مهندس هادی قربانی؛ دکتر بابا مخیر

23.

تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان

24.

جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران

دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر محمد حسین بزرگمهری فرد

25.

گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر مهرناز راد

26.

مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

دکتر سید محمدمهدی کیایی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی

27.

مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک

دکتر محمد رضا مخبردزفولی؛ دکتر غلامرضا افشاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب