1.

ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

نادعلی بابائیان جلودار؛ مایک دیوی؛ ادوارد کوکینگ

2.

بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت

محمد یزدان دوست همدانی؛ عبد المجید رضایی

3.

اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان

سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ خلیل عالمی سعید؛ سید عطااله سیادت؛ محمودرضا کمیلی

4.

تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران

ابوالفضل محمودی

5.

بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی

شاپور ظریفیان؛ حمید جنیدی شریعت زاده

6.

بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

مجید عزیزی؛ رضا امید بیگی

7.

اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون

علیرضا طلایی؛ مهدی طاهری بادمحمود؛ محمد جعفر ملکوتی

8.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR

رضا معالی امیری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی

9.

بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی

ابراهیم پیغامی

10.

ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه

حسین صائب؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا رجبی

11.

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه

غلامرضا محسن آبادی؛ ناصر خدابند؛ یوسف عرشی؛ سیدعلی پیغمبری

12.

بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو

منصور امیدی

13.

بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمدرضا قنادها

14.

ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها

15.

معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران

محمد علی اکرمی؛ علیرضا صبوری

16.

بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی

حمید آماده؛ سید مهریار صدرالاشرفی

17.

تعییین کروموزوم هایموثر در مقاومت به سرما ا استفاده از رگه های جایگزین در گندم زمستانه

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمد؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبد میثاقی؛ احمد صرافی

18.

تأثیر ویژگیهای فرآیند اسمزی بر خصوصیات کیفی برگه های سیب زرد لبنانی

احمد کلباسی؛ حامد فاطمیان

19.

حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه

20.

بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت

آیدین حمیدی؛ عادل دباغ محمدی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب