1.

اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی

فضل الله بدرى زاده؛ منیژه یوحنایى

2.

زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای

محمد جواد سهلانى

3.

بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی)

ماندانا صدرزاده

4.

تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم

حسن فروغى

5.

نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

حسین فرهادى

6.

بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000

جاوید قیطانچى

7.

تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی

حسین لسانى

8.

ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها

بهرام مقدادى

9.

ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود

محمد مهدى واحدى لنگرودى

10.

واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه

امیررضا وکیلى فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب