1.

چند آوایی در متون داستانی

ژاله کهنمویى پور

2.

فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی

ما ند اناصدر زا ده

3.

بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین)

جان اله کریمى مطهر

4.

آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی

نادر حقانى

5.

مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی

حسین لسانى

6.

بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی

سیدحسن زهرایى

7.

بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن

خسرو خاورى

8.

بررسی هجا در زبان ایتالیایی

زهرا اسماعیلى فرد

9.

تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی

ثریا وحیدى

10.

ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی

فیروزه قندهارى

11.

آندره ژید و قصه های آیینه وار

شهرزاد ماکوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب