1.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

ایلمیرا دادور

2.

بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت"

مرضیه یحى پور؛ جان اله کریمى مطهر

3.

سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن

فیروزه قندهارى

4.

پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید

طهمورث سا جدى صبا

5.

برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد

علیرضا فرح بخش

6.

هنر کمدی شکسپیر

مریم بیاد

7.

شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی "

نادر حقانى

8.

تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی

سید حسن زهرایی

9.

اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن

عباسعلى رضایى

10.

مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

حسین لسانى

11.

پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی

داود برزآبادى فراهانى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب