1.

تأثیر خونسردی برند بر تعامل مشتری با برند و پاسخ‌های رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان

صفحه 1-13
محمد باشکوه اجیرلو؛ عادله دهقانی قهنویه

2.

تأثیر عوامل هویت شهر بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 15-31
حمیدرضا وارثی؛ نرگس وزین؛ مریم عظیمی

3.

طراحی مدل تاثیر راهنمایان تور در ارتقای صنعت گردشگری ایران

صفحه 33-48
فائزه السادات میرفخرالدینی

4.

تبیین تأثیر برند سازی مکانی بر مؤلفه‌های تجربه گردشگری گردشگران سلامت در شهر تهران

صفحه 49-67
مهتا آجیل چی؛ حسن اسماعیل پور؛ حمیدرضا سعیدنیا

5.

واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهرستان خرم‌آباد با روش تحلیل ساختاری

صفحه 69-88
لیلا خادمی؛ حسن ایزدی؛ علی سلطانی

6.

آسیب‌شناسی وضعیت بازار صنایع‌دستی با رویکرد گردشگری میراث مطالعه موردی: شهرستان آمل

صفحه 89-110
محمد حسن زال؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

7.

تحلیل «ظرفیت‌های محیطی» گردشگری ادبی برای توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 111-126
علی موحد؛ ناصر رضایی؛ فریبا گراوندی

8.

الگوی توسعه گردشگری هوشمند شهری مبتنی بر اکوسیستم بازاریابی مطالعه موردی: شهر تبریز

صفحه 127-146
ابوالفضل حق وردی زاده؛ قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ حسین رحیمی کلور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب