1.

بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی

2.

تعیین الگوی ارتباط میان اولویت رقابیتی کیفیت و تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه در قطعه سازان موفق صنعت

احمد جعفر نژاد؛ محمد رحیم رمضانیان

3.

تعیین وضعیت رقابتی صنعت ÷رورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

محمد حقیقی؛ پگاه مختاری

4.

مطالعه ویژگی های سازمان یادگیرنده در یک سازمان یاددهنده

آرش رسته مقدم

5.

انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

مهران سپهری؛ علی کرمانشاه

6.

باز مهندسی اعتبار افزایی مدل های سازگار مدیریت تلفیقی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ایران

حسین شیرزاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.