1.

ارائه مدلی استوار برای قیمت‌گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت‌گذاری ایستا در زنجیره‌های تأمین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها

صفحه 534-565
سارا مهرجو؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ جلیل حیدری دهوئی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مهناز حسین زاده

2.

استفاده از قرارداد اشتراک درآمد در هماهنگی زنجیره تأمین دوسطحی با حضور راهبردهای مدیریت موجودی توسط فروشنده و سرمایه‌گذاری تبلیغات

صفحه 566-594
بهاره اصولی؛ محمدرضا غلامیان؛ مریم نوروزی

3.

انتخاب مدل مناسب ضمانت اعتبار شرکت‌های فناور نوپا در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه

صفحه 595-620
محمدمهدی فریدوند؛ مهدی الیاسی؛ رضا رادفر

4.

ارائه مدل شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی برای تعیین بهینه پارامترهای رویکرد برنامه‏ریزی نیازمندی مواد مبتنی بر تقاضا

صفحه 621-649
مریم یونس پور؛ مجید اسماعیلیان؛ کامران کیان فر

5.

رویکرد دنپ فازی ـ تاپسیس فازی ـ مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله انتخاب تأمین‌کننده سبز و تخصیص سفارش و حل آن با الگوریتم جست‌وجوی هارمونی

صفحه 650-679
سارا امیرسلامی؛ سعید علائی

6.

طراحی مدل ریاضی چندهدفه استوار مبتنی بر پایداری برای مسیریابی وسایل نقلیه جمع‌آوری پسماند شهری

صفحه 680-709
افروز رحماندوست؛ اشکان حافظ الکتب؛ بیژن رحمانی پرچیکلایی؛ امیر عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب