1.

بازسازی دیرینه دمای سالیانه شمال استان کرمان با استفاده از اقلیم‌شناسی درختی گونه ارس

صفحه 445-465
محمدمهدی آبادی جو راوری؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی

2.

ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

صفحه 467-479
خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی

3.

ارزیابی پایداری ژئومورفیکی جاده لشکرک به دیزین با تاکید بر داده های ژئو مکانیکی با هدف ایمنی و توسعه

صفحه 482-496
عطااله کاظمی ایمن آبادی؛ منصور جعغربگلو؛ ابراهیم مقیمی

4.

پایش سیلاب‌های واریزه‌ای-یخچالی با استفاده از اینترفرومتری راداری مطالعه موردی: سیلاب مرداد 1401 اشترانکوه، تکنیک ردیابی و پایش جابجاشدگی ها

صفحه 497-511
ابوالقاسم گورابی؛ سید موسی حسینی؛ پویا کامرانی

5.

تحلیل روندِ زمانی و مکانی الگوهای گردشی جو و اثرات آن بر بارش‌های ایران در دو دهۀ اخیر

صفحه 513-532
زهرا ماه آورپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدعلی نصراصفهانی

6.

تحلیل آماری مؤلفه‌ی مداری باد در رخ داد گرمایش ناگهانی پوشن سپهری

صفحه 533-548
ثریا دریکوند؛ بهروز نصیری؛ هوشنگ قائمی؛ مصطفی کرمپور؛ محمد مرادی

7.

ارزیابی و واسنجی معادله ترونت‌وایت برای تخمین تبخیر تعرق در اقلیم باد خیز مطالعه موردی منطقه سیستان

صفحه 549-564
هما دارابی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ حلیمه پیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب