1.

برآورد نیاز آبی زیست‌محیطی و تراز اکولوژیک تالاب پریشان با هدف انتقال آب از سد نرگسی و احیای تالاب

صفحه 435-446
کامران رضایی توابع؛ سحر طبیبیان؛ بهاره صمدی کوچکسرایی؛ مسعود باقرزاده کریمی؛ پوریا غلامزاده

2.

کاربرد ویناس و اسید هیومیک بر قابلیت دسترسی پتاسیم خاک و عملکرد نیشکر در شرایط کمبود عناصر پرمصرف

صفحه 447-458
سیده زهرا جعفری نایینی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ کامران محسنی فر؛ تیمور بابائی نژاد؛ علی غلامی

3.

ارزیابی حریم کیفی چشمه با رویکرد تلفیق شاخص آسیب‌پذیری VESPA و روش MDHT (منطقه موردمطالعه: چشمه‌های کارستی در حوضه سد سیمره)

صفحه 459-470
فرزانه جان محمدی؛ رکسانا موگوئی؛ حمید کاردان مقدم

4.

بررسی اثر بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک، شاخص تنش آبی و عملکرد گندم در خاک لوم شنی

صفحه 471-483
حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبایی

5.

بررسی مدل های همدمای جذب و مدل‌های سینتیکی در حذف کادمیوم از آبهای آلوده توسط رس، زغال زیستی و کمپلکس آنها

صفحه 485-500
سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی

6.

ارزیابی اقلیم آینده بر هیدرولوژی حوزه آبخیز قره‌سو

صفحه 501-511
سجاد قاسم زاده؛ فاطمه رجائی

7.

بررسی نیمرخ‌های سرعت در رودخانه‌های دارای توده‌ گیاهی مستغرق در بستر و نیمه‌مستغرق در ساحل (مطالعه موردی: رودخانه‌های استان فارس و بوشهر)

صفحه 513-526
مسعود نادری؛ حسین افضلی مهر؛ ایوب دهقان؛ علی اکبر امینی

8.

تحلیل اثربخشی سناریوهای احیای آبخوان مشهد با استفاده از مدلسازی پویایی سیستم‌ها

صفحه 527-541
حامد مازندرانی زاده؛ سکینه کوهی

9.

به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی

صفحه 543-557
نسرین صراف‌زاده؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری

10.

مدل‌سازی عددی تأثیر شکل پایه‌های پل بر روی تنش برشی بستر

صفحه 559-570
حمید فتاحی؛ میرعلی محمدی

11.

ارزیابی تاثیر عملیات نامناسب تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر کیفیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری

صفحه 571-583
ناصر دواتگر*؛ مریم شکوری؛ بهاره دلسوز خاکی؛ محمدرضا یزدانی

12.

نقشه‌برداری رقومی ضخامت خاک سطحی و عدم قطعیت وابسته به آن با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین در بخشی از اراضی خشک و نیمه‌خشک دشت قزوین

صفحه 585-602
اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ حسین عارفی

13.

عوامل و فرایندهای تشکیل خاک در اقلیم‌های مختلف ایران (مروری بر تحقیقات دو دهه اخیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران)

صفحه 603-632
احمد حیدری

14.

ازتوباکتر به‌عنوان یک کود زیستی محرک رشد گیاه برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 633-661
حسینعلی علیخانی؛ شایان شریعتی؛ حسن اعتصامی؛ علیرضا فلاح نصرت‌آباد

15.

مرور و ارزیابی نظریه‌ها و مدل‌های تجربی پایداری وسایل نقلیه در سیلاب

صفحه 663-676
ریحانه گلمحمدی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب