1.

ارائة الگوی توسعة نظام نوآوری منطقه‏ای در ایران (نمونة موردی: استان یزد)

صفحه 371-399
مجید انصاری؛ محسن رفیعیان؛ مریم هنری؛ محمد جواد راحتیان

2.

تعیین عوامل بومی مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک ( مطالعة موردی: شهردُرچه)

صفحه 401-426
ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی

3.

اولویت‌بندی توسعة شهرک‌ها و دهکده‌های گردشگری در قلمرو فضایی استان مازندران

صفحه 427-462
محمد جواد نوری؛ سمیرا شاهین؛ فرشته ملایی

4.

سنجش تعادل توسعة شهرنشینی و محیط‌ زیست در استان خراسان رضوی

صفحه 463-490
حسین آقاجانی؛ فرناز سرکاری

5.

فراتحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر مکان‌سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر

صفحه 491-522
بهاره بهرا؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان

6.

تدوین سناریوهای اندرکنش جغرافیایی در زیرساخت‏های حیاتی حین مخاطرات شهری در اهواز

صفحه 523-542
مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ علیرضا پرویزیان

7.

پهنه‌بندی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: شهر ارومیه)

صفحه 543-569
رضا قادری؛ قاسم فرهمند

8.

آسیب‎پذیری نواحی شهری در برابر خطر وقوع زلزله بر ‌اساس‌ مدل IHWP (مطالعة موردی: نواحی منطقة 6 کلان‌شهر اهواز)

صفحه 571-594
علیرضا پرویزیان؛ سعید ملکی

9.

بررسی و مدل‌سازی روند تغییرات باغ‌های حاشیة دریاچة ارومیه طی سی سال گذشته

صفحه 595-621
صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمدعلی پورفتحعلی؛ مریم محمدزاده شیشه گران

10.

ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

صفحه 623-649
فاطمه السادات شمس نجفی؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

11.

واکاوی فرایند تکوین منطقة شهری: چهار چشم‌انداز (مورد مطالعه: منطقة شهری قزوین)

صفحه 651-677
الهام عباسی ورکی؛ رقیه گودرزوند چگینی

12.

تحلیل آسیب‏پذیری بلوک‏های شهری تهران در برابر زلزله با استفاده از طراحی و اجرای یک مدل مکان‌ـ مبنا

صفحه 679-708
رسول افسری؛ سامان نادی زاده شورابه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب