1.

مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

صفحه 461-491
علی اکبر زمندی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی

2.

صلة ارحام و آثار با محوریت وحدت و الفت، سرمایه‌ای اجتماعی

صفحه 493-516
سیداحمد میرحسینی

3.

سرمایة روان‏شناختی مثبت‏گرا: شناسایی عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 517-542
مهدی احمدی؛ علی جمشیدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ علیرضا کاملی

4.

رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400

صفحه 543-568
طاها عشایری؛ مریم امین؛ طاهره جهان پرور؛ فائزه رقمی

5.

تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال

صفحه 569-589
محمد علی آبادی؛ هادی باقری

6.

طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 591-616
شهین مرداسی؛ وحید چناری؛ سید علی اکبر احمدی؛ محمد تمیمی

7.

فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیل‌گر هوش معنوی

صفحه 617-637
الهام حیدری؛ نادر سید کلالی؛ نیما شریعتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب