1.

نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

صفحه 9-22
مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم‌اله زارعی

2.

مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری عوامل موثر بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور)

صفحه 23-33
میثم جعفری؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی

3.

شناسایی موانع تحقق سیاست‌های بخش تعاون در ایران

صفحه 35-50
محمد حق شناس گرگابی؛ جواد حدادی دوزین

4.

تحلیل سیستمی سیاستگذاری مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد روایت-پژوهی راهبردی

صفحه 51-65
صادق حسنی مقدم؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین قلی‌پور

5.

بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

صفحه 67-82
بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی

6.

پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست

صفحه 83-99
علی محمد سلطانی؛ مجید صاحبی‌نژاد

7.

بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 101-115
مصطفی قادری حاجت؛ ریحانه صالح آبادی

8.

آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران

صفحه 117-132
مجتبی مقصودی

9.

بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

صفحه 133-146
مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده

10.

مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش

صفحه 147-159
رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

11.

پیشایندها و پسایندهای سیاستی افزایش سهم داخل و دستاوردهای آن در توسعه صنعتی کشورها؛ مرور نظام‌مند ادبیات

صفحه 161-171
حسین حیرانی؛ ناصر باقری مقدم؛ علیرضا مسیبی

12.

واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

صفحه 173-190
سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ سروش قاضی نوری؛ علی شایان

13.

حق شهروندان در جستجوی خوشبختی؛ مطالعه بایسته‌ها و الگوهای سیاستگذاری

صفحه 191-204
محمد لری نژاد؛ پونه طبیب زاده

14.

بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت

صفحه 205-217
احمد فلاحی

15.

نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 219-231
عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن؛ سعید یاسینی

16.

ساختاربندی مشکلات سیاستی؛ مرور فصل سوم کتاب «تحلیل سیاست عمومی: یک تحلیل یکپارچه» اثر ویلیام دان

صفحه 233-260
سیدمحمدرضا دادگستر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب