1.

مسئله تجرد: سوژه و زیست‌جهانِ نو پدید دختران شهر تهران

صفحه 7-43
جواد مداحی؛ بیژن زارع؛ سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب پور گتابی

2.

تجربه زیسته افراد با هویت جنسیِ متفاوت در شهر کرمانشاه

صفحه 45-65
سیاوش قلی پور؛ زهرا ولدی نیا

3.

فراتحلیل آسیب‌های اجتماعی رایج در بین دانش‌آموزان

صفحه 67-101
سید ضیاء هاشمی؛ سمیه مردانی

4.

بحران اعتماد اجتماعی در سیالیت شبکه‌های اجتماعی بررسی اعتماد اجتماعی از خلال واکنش افراد در توییتر به برجام

صفحه 103-135
سیدمهدی اعتمادی فرد؛ سیدمهرداد اسلامی؛ غزاله حسینی

5.

تاثیر محرومیت‌های اجتماعی بر هنجار صداقت موردپژوهی چندگانه گروه‌های شغلی در ایران

صفحه 137-167
هدا یاقوتی

6.

بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا

صفحه 169-204
نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی

7.

رفتارهای پیشگیرانه مردم ایران در برابر شیوع ویروس کرونا و عوامل موثر بر آن

صفحه 205-237
احمد غیاثوند؛ مهدیه محمدتقی زاده

8.

روابط قدرت در تعاملات استاد – دانشجو در بافتار کلاس‌های مجازی

صفحه 239-268
ایمان عرفان منش

9.

بازاندیشی در نسبت نولیبرالیسم و مسائل برآمده از روابط کار شرکتی در ایران

صفحه 269-303
نوح منوری؛ حمید قیصری

10.

واکاوی معنا؛ دلایل و پیامدهای خودسوزی از دیدگاه زنان اقدام کننده

صفحه 305-335
زهرا رضایی نسب؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری

11.

پیامدهای زندگی در خیابان برای دختران کار

صفحه 337-367
زهرا میرحسینی؛ الهه قربانی

12.

واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی‌شدن قلیان در میان جوانان

صفحه 369-397
سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا

13.

پیامدهای ضعف فرهنگ کار در بهره‌وری کارکنان دانشگاه

صفحه 399-429
مهدی مرادی؛ علی رضا کلدی؛ سید محمد سیدمیرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب