1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان با رویکردی فراترکیب

صفحه 351-377
مهدی حسین پور؛ بیژن رضایی؛ عطیه خدایی

3.

زنان کرد در حوزۀ عمومی: زمینه‏ها، مؤلفه‏ ها و فعالیت‏های تشکل‏های اجتماعیِ زنانه (مطالعة موردی: استان کردستان)

صفحه 379-403
جمال محمدی؛ لطیفه پاشایی

4.

تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت‌گاه‏های غیررسمی با تأکید بر کارآفرینی مطالعة موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد

صفحه 405-427
قدیر صیامی؛ ملیحه ستاری وند

5.

توانمندی سیاسی و رفتارهای محیط‌زیستی زنان (مطالعة موردی شهر کرمانشاه)

صفحه 429-454
نجات محمدی فر؛ علی مرادی

6.

شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های فردی رفتار کارآفرینانة پرستاران زن در گردشگری پزشکی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری

صفحه 455-476
سید سعید هاشمی؛ سعیده درخش

7.

تأثیر حضور زنان در هیئت ‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 477-500
نازنین بشیری منش؛ سید حسام وقفی

8.

نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی توسط زنان (مطالعة موردی زنان ساکن شهر سیرجان)

صفحه 501-522
المیرا جعفری؛ صادق صالحی؛ بهرام قدیمی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب