1.

بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی

صفحه 1-18
مختار ابراهیمی؛ علی تسلیمی؛ پرستو افراشته

2.

تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی

صفحه 19-42
حسن بشیرنژاد؛ فاطمه دادبود؛ حمیدرضا شعیری

3.

تحلیل و نقد بلاغت و فصاحت در آثار بلاغی

صفحه 43-64
احمد رضایی

4.

خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی

صفحه 65-88
امیر حسین زنجانبر؛ غلامحسین کریمی دوستان

5.

پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

صفحه 89-112
سید علی سهراب نژاد

6.

استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

صفحه 113-131
مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

7.

بررسی تصاویر شعری «بنفشه» در ادبیات فارسی

صفحه 133-153
علیرضا نبی لو

8.

معماری سازه‌های زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبان‌شناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی)

صفحه 155-177
یدالله نصراللهی؛ فرشته آهیخته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب