1.

استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

صفحه 1-22
محمد محمدرضایی؛ محسن جوادی؛ شیما شهریاری

2.

نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظر حکمت صدرایی

صفحه 23-43
سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی

3.

نقدی بر برهان خفای الهی مبتنی بر پدیدارشناسی معنویتِ شیعی از منظر هانری کُربن

صفحه 45-70
بهروز اسدی؛ ان‌شاءالله رحمتی؛ بابک عباسی

4.

دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ

صفحه 71-97
زینب امیری؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی

5.

نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری

صفحه 99-121
عبدالحسین خسروپناه؛ محمد قمی

6.

تناقض در نگرش به عقل در سایۀ پایبندی به شریعت با تکیه بر قصاید سنایی

صفحه 123-148
فیروزه بلوچ اکبری؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب