1.

صفحات آغازین

صفحه 1-10

2.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام‌مندسازی تفسیر قوانین کیفری

صفحه 1-24
جلیل امیدی

3.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

صفحه 25-40
محمد مهدی برغی؛ مسعود حسن آبادی

4.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی

صفحه 41-66
علی خالقی؛ المیرا نوری زینال

5.

نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت

صفحه 67-87
محمد مهدی خسروی سلیم

6.

ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

صفحه 89-112
محمدجواد رضاپور؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه

7.

مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران

صفحه 113-135
ناصر رضوانی جویباری؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده

8.

اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار

صفحه 137-162
باقر شاملو؛ غلامرضا قلی پور

9.

ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان

صفحه 163-179
آزاده صادقی

10.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی

صفحه 181-205
محمد فرجیها؛ مهدی غلامپور

11.

تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی

صفحه 207-230
حسین غلامی دون؛ حسین جوادی حسین آبادی

12.

ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات

صفحه 231-256
فیروز محمودی جانکی؛ سمانه طاهری

13.

ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی

صفحه 257-277
سپیده میرمجیدی

14.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب